Transformujte svoje obavy, úzkosť a frustráciu do lásky, dlhovekosti a vnútorného bohatstva. Objavte pomocou LEGANCY - DEDIČSTVO techniky eliminácie negatívnych emócií, aby ste osvetlili váš život smerom k vnútornému pokoju.
Legacy-Dedičstvo je technika , ktorá je zameraná na jednoduchý systém premeny presvedčení oveľa jednoduchší než PSYCH-K , PNL alebo MINDFULNESS.

Prečo Legacy - Dedičstvo... Presvedčenia je čo dedíme a predávame ďalej . 
Mojim dedičstvom pre vás je odovzdať vám túto jednoduchú, rýchlu a efektívnu techniku aby ste boli pánmi vášho života a osudu.

Kompletný program WORKSHOPU DEDIČSTVO


- dynamika myslenia a mysle
- vedomá myseľ: čo to je, ako to funguje pre nás aj proti nám
- šesť zákonov mysle
- ako ovplyvňovať vonkajšie prostredie svojimi myšlienkami
- vnútorný a vonkajší svet našej reality
- pochopenie negatívov a prečo majú nad nami toľko právomocí
- techniky na elimináciu negatívov
- kultivovať vedomú myseľ
- pochopenie a efektívnosť techniky DEDIČSTVO
- pracovať s vibráciami, aby ste vytvorili svoju realitu
- právomoc rozhodovania, konanie a vytrvalosť
- nabíjanie buniek životnou silou
- pomocou schopnosti myslenia vytvoriť úspech a hojnosť
- pomocou intuície nájsť riešenie problémov
- kroky na ovplyvnenie podvedomia
- získanie odpovedí od podvedomia, aby ste vytvorili svoju realitu
- vytváranie nových a posilňujúcich presvedčení vo vašom podvedomí
- zistiť celý svoj potenciál

© 2016 by CISAROVNNA SK. 

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Black Instagram Icon
  • Google+ Social Icon